PL / EN / DE / UK
Polska Nagroda Jakości

zdjęcie_prawa_strUroczyste wręczenie nagrody odbyło się 11 listopada 2012 na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie prestiżowa statuetka została przekazana na ręce Rektora uczelni – prof. Mariana Duczmala.17/10/2017

Spotkanie organizacyjne dla pierwszych semestrów

Zapraszamy studentów pierwszego semestru pierwszego stopnia kierunku: Administracja, Zarządzanie i Logistyka na spotkanie  organizacyjne w dniu 21.10.2017 roku – sobota na godzinę 8.45 do sali 110 przy ul. Niedziałkowskiego 18. Po spotkaniu odbędą się zajęcia według planu, który rozdany będzie na w/w spotkaniu.

Zapraszamy studentów pierwszego semestru drugiego  stopnia kierunku: Zarządzanie  na spotkanie  organizacyjne w dniu 21.10.2017 roku – sobota na godzinę 9.40 do sali 110 przy ul. Niedziałkowskiego 18. Po spotkaniu odbędą się zajęcia według planu, który rozdany będzie na w/w spotkaniu.

Rozpoczęcie studiów podyplomowych w roku akademickim 2017/2018

Studia podyplomowe rozpoczynają się 20 października 2017 roku o godzinie 17:30

Kierunki ekonomiczne: sala 2 N  (ul. Niedziałkowskiego 18)

Kierunki pedagogiczne: 110 N  (ul. Niedziałkowskiego 18)

05/10/2017

Przedłużony termin składania wniosków na stypendia Rektora

Uwaga Studenci!
Przedłużono termin na składanie wniosków na stypendium Rektora dla najlepszych studentów do 22 października 2017 r.

Informujemy również, że wnioski na stypendium socjalne oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych można składać przez  cały rok akademicki, a stypendium będzie przyznane od miesiąca, w którym wpłynie kompletny wniosek (bez wyrównania wstecz).

21/09/2017

TERMINY ZJAZDÓW

Terminy zjazdów w roku akademickim 2017/2018 w semestrze zimowym (dotyczy wszystkich specjalności I i II stopnia na kierunku Pedagogika)

 • 30.09 – 1.10.2017
 • 14-15.10.2017
 • 28-29.10.2017
 • 18-19.11.2017
 • 2-3.12.2017
 • 16-17.12.2017
 • 20-21.01.2018
 • 3-4.02.2018

UWAGA:
Wszystkie semestry pierwsze  kierunku pedagogika  zaczynają zajęcia dopiero od drugiego zjazdu (tj. 14-15  październik). Godzina spotkania organizacyjnego zostanie podana w późniejszym terminie.

Terminy zjazdów w roku akademickim 2017/2018 w semestrze zimowym dla kierunków:

Zarządzanie – I s. I° , III s. I° , V s. I° , I s. II° , III s. II°
Logistyka – I s. I° , III s. I° , V s. I°
Administracja – I s. I° , III s. I°, V s. I°
 • 7 -8.10.2017
 • 21-22.10.2017
 • 4-5.11.2017
 • 25-26.11.2017
 • 9-10.12.2017
 • 13-14.01.2018
 • 27-28.01.2018
 • 10-11.02.2018
UWAGA:
Wszystkie semestry pierwsze każdego kierunku zaczynają zajęcia dopiero od drugiego zjazdu (tj. 21-22 październik). Godzina spotkania organizacyjnego zostanie podana w późniejszym terminie.

 

Studia podyplomowe rozpoczynają się 20 października 2017 roku – godzina spotkania oraz sala zostanie podana w późniejszym terminie

11/08/2017

Modernizacja systemu w dniach 16-19 sierpnia

Informujemy, że w dniach od 16 do 19 sierpnia, z uwagi na prowadzone prace modernizacyjne systemu informatycznego, wydawanie świadectw, dyplomów i zaświadczeń oraz przyjmowanie wpłat będzie uniemożliwione. Jednocześnie informujemy, że rekrutacja w wyżej wymienionym terminie nadal będzie prowadzona.

12/06/2017

Terminy składania wniosków na stypendia

Wnioski prosimy składać w terminie od 1 do 30 września 2017 r. w pok. 104 (rektorat).
Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej uczelni.

08/06/2017

Dostępne są już wyniki egzaminu na kierunku “Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”

link

07/06/2017

Wyniki egzaminu na studiach podyplomowych

W zakładce Studia Podyplomowe znajdują się wyniki egzaminu z 02.06.2017

17/02/2017

Uwaga studenci II semestru II stopnia

Zajęcia w dniu 18.02.2017 r. wyjątkowo rozpoczynają się od godz. 9:40

15/02/2017

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE DLA 1 SEMESTRÓW

Spotkanie organizacyjne dla pierwszych semestrów kierunków: Zarządzanie (I i II stopień), Logistyka, Administracja odbędzie się w dniu 18.02.2017r. (sobota) o godz. 9.00 w sali nr 111 w budynku WSZiA przy ul. Niedziałkowskiego 18. W tym dniu odbędą się również zajęcia, a plany rozdane zostaną na spotkaniu organizacyjnym.

25/01/2017

ZALICZENIA I ZAJĘCIA Z DR WITOLDEM POTWORA

Uwaga studenci

Zajęcia z dr W.Potwora w dniach 28-29.01.2017 r. ( sobota, niedziela) są odwołane.

Jednocześnie informuje się, iż zaliczenia zostały już dokonane w sposób elektroniczny ( można sprawdzić logując się na swój e-indeks)
Konsultacje odbędą  się  w sobotę 28.01.2017 r oku o godz. 12.00

14/01/2017

До уваги студентів з ­України!

Особи, що подали свій­ номер PESEL в декана­ті WSZiA w Opolu – пі­д час входу на сторін­ку університету – под­ають його як пароль (­hasło) Що до осіб, які не по­дали або не мають сво­го номеру PESEL подаю­ть пароль, що складає­ться з дати народженн­я (ррммдд) та п`яти н­улів – наприклад – “8­9121800000”. Як назва користувача ­(Username) будьласка ­введіть номер свого і­ндексу, що можна знай­ти на свому студентсь­кому квитку. Замість ­0 пишете XD. Наприкла­д – “XD12345”.

Тільки особи залогова­ні на сторінці школи ­будуть мати доступ до­ своїх Екзаменаційних­ карт (Kart zaliczeni­owych) pod adresem http://www.wszia.opol­e.pl/karta-zaliczenio­wa/

23/11/2016

Przyznane stypendia

Proszę zapoznać się z listami: (więcej…)

30/09/2016

Ubezpieczenie zdrowotne – informacje NFZ

W związku z rozpoczęciem Noweg Roku Akademickiego, Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia pragnie zwrócić uwagę na ważny aspekt życia społecznego, jakim jest ubezpieczenie zdrowotne.  (więcej…)

Ubezpieczenie NNW studentów WSZiA w roku akademickim 2016/2017

Proponujemy dodatkowe ubezpieczenie nnw (komplementarne do ubezpieczeń w pracy lub indywidualnych) (więcej…)

Older Posts »
wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402 19 00/01
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki, Stancje
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log