OBLICZANIE INDYWIDUALNEGO NUMERU KONTA STUDENTA
połączenie szyfrowane

Wprowadź dane:

Imię

Nazwisko

Data urodzenia (ddmmrrrr)

Pesel

 Kobieta
 Mężczyzna