Rekrutacja online


Witamy na stronie rekrutacji on-line Wyższej Szkoły Zarządzanie i Administracji w Opolu.
Rejestracja on-line to wypełnienie formularza zgłoszeniowego, będącego jednym z wymaganych dokumentów w procesie rekrutacji.

Rejestracja on-line nie jest równoznaczna z przyjęciem na studia. Dopiero złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych w dziekanacie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia.

Proces rekrutacji internetowej kończy się wysłaniem na podanego e-maila linku do formularza zgłoszeniowego oraz podania, które należy podpisać i złożyć osobiście w dowolnych dziekanatach: przy ul. Niedziałkowskiego 18, przy ul. Ozimskiej 63 lub wysłać drogą listowną.